آرشيو لينک باکس وبلاگ: بسيجيان عاشق ولايت

از راي ها به شيخ همان يک وجب رسيد [55]
شعر سبز(بسيجيه واقعي همت بود و باکري [25]
پيغام به موسوي [77]
تقلب بزرگ;شيخ باز هم خواب ماند، اوباما برنده شد! [46]


پارسي بلاگ، پيشرفته ترين سيستم مديريت وبلاگ